Vysíláme rádi - přidejte se!


Pro nadšence... první kroky, jak začít!

Sdílené kmitočty

"Budeš taky na sdílákách?"

Veřejnost může také bez radioamatérské licence omezeným výkonem vysílat na tzv. sdílených frekvencích. Někdy se to používá i v případě, kdy je na PMR pásmech hodně obsazeno dětmi a člověk se potřebuje v klidu domluvit nebo něco sdílet přecejenom trochu soukroměji. Hlavně tu je větší klid, protože sdílené frekvence děti nepoužívají... Přináším tedy přehled frekvencí, sdílených pásem, na kterých lze v České republice vysílat bez potřeby povolení.

Sdílené kmitočty od 07/2020Tabulka frekvencí i s povoleným výkonem a šířkou kmitočtu:


SDÍLENÉ KMITOČTY
Provozní frekvence Povolený výkon E.R.P. Zkratka Poznámka *

34,050 MHz
34,075 MHz
34,150 MHz
34,175 MHz

1 W

VHF

16 kHz

77,025 MHz
77,050 MHz
77,075 MHz
77,100 MHz
77,725 MHz
78,000 MHz
81,725 MHz
81,750 MHz

1 W

VHF

16 kHz

172,650 MHz
172,950 MHz
172,975 MHz

5 W

VHF

10 kHz

172,725 MHz
173,050 MHz

1 W

VHF

10 kHz

448,490 MHz
448,570 MHz
448,610 MHz

5 W

UHF

14 kHz

449,770 MHz
449,810 MHz

1 W

UHF

14 kHz*v poznámce je uveden údaj o maximální povolené šířce pásma zabraného vysíláním.

Text vyjmutý z VO:

1) stanici lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

2) technické parametry stanic jsou uvedeny výše v tabulce

3) stanice nesmí být provozována s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu ani s převaděči

4) stanice nesmí být připojována přímo ani nepřímo k veřejným komunikačním sítím, ani využívána k poskytování služeb elektronických komunikací

5) stanice mohou být provozovány pouze jako přenosné, nikoliv pevně zabudované v objektu nebo ve vozidle. Provoz stanic se závěsnými či pevnými anténami není povolen

6) provoz stanic v pásmech 172, xxx MHz není povolen v oblastech příjmu televizního vysílání na 6. televizním kanálu

7) provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo jinými stanicemi téže služby. Případné rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou

8) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.


Plné znění všeobecného oprávnění VO-R/16/08.2005-28 je možné stáhnout ZDE (stránky ČTÚ)

Na Slovensku není povoleno tyto kmitočty volně používat!
Skenovat (sledovat) ano, ale k čemu, když by tam většinou člověk nic neslyšel.
Ale u nás v ČR ano, lze je používat, takže nadšenci, přidejte si do svých radioskenerů nově dovolené frekvence na čtyřmetru (77 MHz), a vy noví si tam přidejte všechny zde uvedené, pokud je ještě uložené ku skenování dosud nemáte, aby jste měli větší šanci, že nějaké hovory zachytíte. A samozřejmě také krom v tabulce uvedených PMR kanálů ještě i CB kanály a třeba frekvence radiopřevaděčů (viz levé menu, nebo vygůglit), které máte v blízkosti cca do 50 km, nebo radši i vzdálenější, kdyby to hodně dobře lítalo, aby jste zastihli i vzdálenější rozhovory ;)

Já mám se sdíláky ve smyslu poslechu celkem dobré zkušenosti, člověk opravdu zachytí někdy zajímavé hovory, a nebo také výzvy ke spojení, samozřejmě rádiovému :)
A na to člověk reaguje obzvláště rád, hlavně když i protistrana slyší a obě strany se tak dozví navzájem (řeknou si QTH), odkud kdo vysílá - jak jsou od sebe daleko - na jakou vzdálenost se podařilo, slyšet se - udělat spojení.

No, a když to člověka chytne a těší ještě víc, nebo dokonce fascinuje, jak ta technika funguje a že se dá spojit - dovolat či dovysílat desítky km daleko, nebo i dál, začne se tomu lovení spojení a QTH-ček věnovat víc, lítat po kopcích, v rámci víkendového výletu hlavně se někam podívat, zařadit třeba i vyšší kopec, nebo si rovnou třeba na webu www.cbpmr.cz vybrat osvědčený portejbl - vyvýšené místo (často to jsou třeba rozhledny), které se osvědčilo pro DX - dálkovější spojení, a které je více proto využíváno nadšenci, kteří o delší a nová spojení stojí: odkud kdo plánuje vysílat.

A koho by to opravdu chytlo a nepustilo, je nejlepší se stát postupně radioamatérem s koncesí - zkouškami a schválením, aby mohl člověk používat mnohem více pásem a vysílat silnějším výkonem s větší šancí na mnohem delší spojení. A k tomu přidám také odkazy někam do levého menu.

Někdo ale nemá nebo nechce tomuto dávat až tolik času, pořizovat dražší vybavení a větší antény, a spokojí se s malou PMR ruční vysílačkou, která se mu vejde do každé kapsy, batůžku, tašky, a může leckde s radostí zkoušet a navazovat spojení taky, a úplně jednoduše - stačí levně pořídit PMR vysílačku a začít, viz kapitola o PMR.


Zpět nahoru
Na další kapitolu: DMR - o digitálních režimech a rádiích