Vysíláme rádi - přidejte se!


Pro nadšence... první kroky, jak začít!

Přehled signálů a zvuků, co často ruší vysílání


Když si pustíme radioskener a chceme prozkoumávat nějaká pásma, často se scan zachytí na různém typu rušení z běžných zdrojů, které se nachází přímo v bytě a nebo u sousedů. Podle zvuků (ukázky v tabulce níže) můžete i bez spektrálního analyzátoru celkem snadno rozeznat, o jaký rušivý zdroj se jedná...

Aktualizované: 16.6.2020

Zdroje elektromagnetických polí, frekvence, signály a jak je rozpoznat

V nasledující tabulce najdete zdroje elektromagnetického záření, se kterými se můžeme každodenně setkat.
První obrázek obsahuje video z frekvenčního spektra, na kterém je signál vysílán, včetně časových změn. Druhý obrázek zobrazuje průběh demodulovaného signálu. Třetí obrázek znázorňuje zastoupení frekvencí a pulzaci, kterou můžete slyšet ve zvukovém vzorku. V posledním sloupci najdete demodulovaný zvukový vzorek signálu. Na základě něj můžete lehčí zjistit, o který zdroj jde.
Klikněte na obrázky pro zvětšení. Pokud při kliknutí na tlačítko PLAY neslyšíte zvuk, zkontrolujte si hlasitost na Vašem zařízení.
Pokud chcete rozklikávat obrázky níže a pouštět si zvuky, je šikovné na klávesnici ponechat ruku nad tlačítkem Backspace (nad tl. Enter) a pravou rukou myší klikat na otvírání jednotlivých obrázků a zvuků a levou rukou je zase zavírat, resp. vracet se v prohlížeči do hlavní tabulky...

RADIOFREKVENČNÍ ZDROJE
Rozhlas a televize
ZDROJ FREKVENČNÍ PÁSMO PRŮBĚH SIGNÁLU SPEKTRÁLNÍ GRAF ZVUK

ANALOGOVÝ ROZHLAS AM
150 kHz - 30 MHz
Počáteční formát vysílání rozhlasu. Jeden kanál nese obsah jedné rozhlasové stanice. Vysílaná vlna má proměnlivou amplitudu závislou od vysílaného obsahu a neobsahuje impulzy. Šírka kanálu je 5 - 15 kHz

ANALOGOVÝ ROZHLAS FM
88 - 108 MHz
Jeden kanál nesie obsah jednej rozhlasovej stanice. Vysílaná vlna má konstantní amplitudu a neobsahuje impulzy. Stereo a RDS služby jsou modulované do signálu na pomocnou nosnou 38 kHz. Šírka kanálu je ~100 kHz

DIGITÁLNÍ ROZHLAS DAB+
174 - 230 MHz
Jeden kanál obsahuje více stanic kódovaných do tzv. multiplexů. Modulace je COFDM / DQPSK, šířka kanálu 1.536 MHz, frekvence impulzů 10.4 Hz, délka impulzu 94.8 ms

ANALOGOVÁ POZEMNÍ TV
470 - 862 MHz
V provozu od r. 1953 do r. 2012. Signál tvoří jasová nosná, barvová nosná posunutá o 4.43 MHz, 1. zvuková nosná posunutá o 5.25 MHz, 2. nosná o 5.75 MHz. Šírka kanálu 8 MHz, modulace obrazové nosné AM, zvukové FM. Frekvence impulzů 50 / 15625 Hz, délka impulzu 6.15 ms

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ TV DVB-T
470 - 694 MHz
Náhrada analogové TV od roku 2012, více stanic kódovaných do tzv. multiplexů. Možnost přenosu HD a UHD obrazu. Modulace COFDM / QAM, šířka kanálu 8 MHz, neobsahuje impulzy

Mobilní sítě - základnové stanice (BTS - downlink)
ZDROJ FREKVENČNÍ PÁSMO PRŮBĚH SIGNÁLU SPEKTRÁLNÍ GRAF ZVUK

GSM (2G) BTS MOBILNÍ SÍTĚ
920 - 960 MHz
Síť s nejlepším pokrytím, i mimo osídlené oblasti. Zajišťuje přenos hlasu i dat (GPRS / EDGE). Modulace GMSK, přístup TDMA. Šířka kanálu 200 kHz. Frekvence impulzů 1733 Hz, délka impulzu 570 µs

UMTS (3G) BTS MOBILNÍ SÍTĚ
2110 - 2170 MHz
Síť určená na přenos hlasu a dat. Modulace QPSK, přístup WCDMA. Šířka kanálu 5 MHz, nepulzní, avšak spektrum obsahuje diskrétní frekvence, hlavně 3 kHz a 15 kHz

LTE (4G) BTS MOBILNÍ SÍTĚ
791 - 821 MHz
Síť určená na přenos hlasu a dat. Modulace OFDM / QAM, přístup OFDMA, šířka kanálu 10 MHz, 600 subnosných. Frekvence impulzů 25, 200, 2000, 4000 Hz, délka impulzu 71 - 285 µs

LTE (4G) BTS MOBILNÍ SÍTĚ
2570 - 2690 MHz
Síť určená na přenos hlasu a dat. Modulace OFDM / QAM, přístup OFDMA, šířka kanálu 20 MHz, 1200 subnosných. Frekvence impulzů 25, 200, 2000, 4000 Hz, délka impulzu 71 - 285 µs

DCS (2G)/ LTE (4G) BTS MOBILNÍ SÍTĚ
1800 - 1875 MHz
Sdílené pásmo pro oba typy sítí. Modulace GMSK / OFDM, přístup TDMA / FDMA / OFDMA. Šířka kanálu 200 kHz (DCS), 1.4 - 20 MHz (LTE). Charakteristiky jsou shodné s mobilní GSM / LTE

NR (5G) BTS MOBILNÍ SÍTĚ
3400 - 3800 MHz (FR1)
Síť určená na přenos dat. Modulace CP-OFDM / QPSK / QAM, šířka kanálu 5-100 MHz, max. 3300 subnosných. Frekvence impulzů 50 Hz,
délka impulzu 850 µs

LTE (4G) BTS FIXNÍ SÍTĚ
3400 - 3800 MHz
Síť určená výhradně na přenos dat, dostupná v některých obcích. Se síťí komunikují pevně umístěné speciální modemy. Šířka kanálu 10-60 MHz. Charakteristiky jsou shodné s mobilní LTE.

WiMAX BTS FIXNÍ SÍTĚ
Externí veřejná Wi-Fi síť, výhradně na přenos dat, dostupná v některých obcích. Pracuje hlavně v pásmu 3.5 nebo 5 GHz. Modulace OFDM / QPSK /QAM, šířka kanálu 1.25-20 MHz, frekvence impulzů 200 Hz, délka impulzu 100 µs / 3.1 ms

FLASH-OFDM BTS FIXNÍ SÍTĚ
461 - 465 MHz
Síť Flarion od Slovak Telekom, mobilní internet, provozovaný v pásmu bývalé sítě NMT (1G). Modulace FLASH-OFDM, šířka kanálu 4 MHz, frekvence impulzů 11.2 Hz, délka impulzu 220 µs. Od 1.5.2017 se už neprovozuje

Mobilní sítě - mobilní telefony a modemy (klienti - uplink)
ZDROJ FREKVENČNÍ PÁSMO PRŮBĚH SIGNÁLU SPEKTRÁLNÍ GRAF ZVUK

GSM (2G) KLIENT
876 - 915 MHz
První digitální telefony a modemy, dnes ještě ve velké míře využívané v různých datových zařízeních. Modulace GMSK, šířka kanálu 200 kHz, frekvenční skoky (FHSS), frekvence impulzů 8.33 / 217 Hz, délka impulzu 570 µs

UMTS (3G) KLIENT
1920 - 1980 MHz
Smartfony, telefony a modemy. Modulace DQPSK, přístup WCDMA, šířka kanálu 5 MHz, nepulzní průběh

LTE (4G) KLIENT
832 - 862 MHz
Smartfony, tablety a modemy. Modulace SC-FDMA, šířka kanálu 10 MHz, frekvenční skoky (FHSS), frekvence impulzů 25, 200, 2000, 4000 Hz, délka impulzu 120 - 970 µs

LTE (4G) KLIENT
2500 - 2570 MHz
Smartfony, tablety, modemy. Modulace SC-FDMA, šířka kanálu 20 MHz, frekvenční skoky (FHSS), frekvence impulzů 25, 200, 2000, 4000 Hz, délka impulzu 120 - 970 µs

WiMAX KLIENT
Externí veřejná Wi-Fi síť, výhradně na přenos dat, dostupná v některých obcích. Pracuje hlavně v pásmu 3.5 nebo 5 GHz. Modulace OFDM / QPSK /QAM, šířka kanálu 1.25-20 MHz, frekvence impulzů 200 Hz, délka impulzu 160 µs

Radarové systémy, letecká, plavební komunikace a navigace
ZDROJ FREKVENČNÍ PÁSMO PRŮBĚH SIGNÁLU SPEKTRÁLNÍ GRAF ZVUK

LETECKÝ DOHLEDOVÝ RADAR (ASR)
Bratislava, 2754 MHz
Rotující anténa vysílá sérii velmi krátkých impulzů. Jedna otočka trvá 4 s. Signál se objevuje v pravidelných intervalech. Frekvence impulzů 53 Hz, délka impulzu 100 µs

METEOROLOGICKÝ RADAR (WSR)
Javorník, 5600 MHz
Rotující anténa vysílá sérii velmi krátkých impulzů. Jedna otočka trvá 25 s. Signál se objevuje v pravidelných intervalech. Frekvence impulzů 624 - 959 Hz, délka impulzu 120 µs

VŠESMĚROVÝ RADIOMAJÁK (VOR/ILS)
Janovce, 110.8 + 1006 MHz
Pevné antény umístěné do kruhu vysílají postupně sérii velmi krátkých impulzů (přístávací systém), doplněnu o kód radaru (JAN) v morzeovce. Frekvence impulzů 3.6 - 534 Hz, délka impulzu 35 µs - 38.8 ms

LETECKÝ IDENT. SYSTÉM (IFF)
1030 / 1090 MHz
Pozemní základna a objekt ve vzduchu se vzájemně identifikují pomocí dotazovačů a odpovídačů. Signál z nich tvoří série velmi krátkých impulzů. Frekvence impulzů 15 / 375 Hz, délka impulzu 37 µs

PLAVEBNÍ IDENT. SYSTÉM (AIS)
161.975 / 162.025 MHz
Systém je umístěný na palubě lodí a plavidel, pravidelně vysílá signál tvořený jediným impulzem. Frekvence impulzů 15 - 120 s, délka impulzu 25 ms

AUTOMATICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
VOLMET + ATIS departure + arrival
Bratislava, 126.2 + 128.65 + 133.87 MHz
Základní informace pozemní navigační letecké služby o podmínkách vzletu, příletu a aktuálního počasí v nekonečné smyčce. Modulace AM, nepulzní. Šířka kanálu 12 kHz

LETECKÁ ŘÍDÍCÍ VĚŽ
118 - 137 MHz
Pásmo hlasové dorozumívací služby řízení leteckého provozu. Modulace AM, nepulzní. Šířka kanálu 12 kHz

GLOBÁLNÍ NAVIGAČNÍ SYSTÉM (GPS)
L1 1575.42 MHz
Signál vysílaný z orbitu navigačních družic ve výšce 21000 km nad Zemí. Šířka kanálu 2.6 MHz, nepulzní modulace, avšak spektrum obsahuje diskrétní frekvence 12.5, 160, 166 Hz

Dorozumívací systémy, radioamatéři
ZDROJ FREKVENČNÍ PÁSMO PRŮBĚH SIGNÁLU SPEKTRÁLNÍ GRAF ZVUK

TETRA Radiopol BTS MOBILNÍ SÍTĚ
Bratislava, 420 - 430 MHz
Profesionální rádiová síť, vyvinutá pro záchranné a bezpečnostní složky, veřejnou dopravu, s celostátním pokrytím. Modulace DQPSK, přístup TDMA. Šířka kanálu 25 kHz. Frekvence impulzů 17.6 / 70.1 Hz, délka impulzu 12.5 / 26.8 ms

KOMERČNÉ RADIOSTANICE (PMR)
Taxislužba
Licencovaná pásma, která jsou využívána mobilními nebo fixními vysílacími stanicemi pro vzájemnou komunikaci. Modulace FM, nepulzní, šířka pásma 12 kHz

Domácnost a kancelář
ZDROJ FREKVENČNÍ PÁSMO PRŮBĚH SIGNÁLU SPEKTRÁLNÍ GRAF ZVUK

MIKROVLNNÁ TROUBA
2410 - 2480 MHz
Kuchyňský spotřebič sloužící na ohřev stravy rozkmitáváním molekul vody mikrovlnami. Generování mikrovln probíhá v tzv. magnetronu. Šířka pásma 70 MHz, frekvence impulzů 50 Hz, délka impulzu 9 ms

BEZDRÁTOVÝ TELEFON/BABYFON (DECT)
1880 - 1900 MHz
Koncové zařízení pevné telefonní linky jako náhrada kabelového telefonu, příp. babyfon. Do pásma se vejde 10 kanálů. Šířka kanálu 1.728 MHz, modulace GFSK / DQPSK, přístup TDMA. Frekvence impulzů 100 Hz, délka impulzu 95-108 µs

WLAN ROUTER (Wi-Fi), kanál 1+6+11
2402 - 2483 MHz
Převodník pevné ethernetové sítě na bezdrátovou. Do pásma se vejde 13 kanálů. Šířka kanála 20 MHz, frekvenční skoky (DSSS), modulace OFDM / QPSK / QAM, přístup CSMA. Frekvence impulzů variabilní, délka impulzu 40 - 2200 µs

WLAN ROUTER (Wi-Fi), kanál 100+104
5180 - 5805 MHz
Převodník pevné ethernetové sítě na bezdrátovou. Do pásma se vejde 53 kanálů. Šířka kanálu 20 - 80 MHz, frekvenční skoky (DSSS), modulace OFDM / QPSK / QAM, přístup CSMA. Frekvence impulzů variabilní, délka impulzu 40 - 450 µs

WLAN KLIENT (Wi-Fi), kanál 8
2402 - 2483 MHz
Koncové zařízení (notebook, mobil, tablet, apod.) s aktivovaným Wi-Fi režimem. Šířka kanálu 20 MHz, frekvenční skoky (DSSS), modulace OFDM. Frekvence impulzů variabilní, délka impulzu 40 µs - 1.12 ms

WLAN KLIENT (Wi-Fi), kanál 52+56
5180 - 5805 MHz
Koncové zařízení (notebook, mobil, tablet, apod.) s aktivovaným Wi-Fi režimem. Šířka kanálu 20 - 80 MHz, frekvenční skoky (DSSS), modulace OFDM. Frekvence impulzů variabilní, délka impulzu 40 µs - 1.12 ms

BLUETOOTH
Bezdrátová sluchátka
2402 - 2480 MHz
Párování zařízení + přenos dat. Klientem mohou být mobil, tablet, sluchátka, palubní počítač, herní ovladače... Do pásma se vejde 79 kanálů, šířka kanálu 1 MHz, frekvenční skoky (FHSS). Frekvence impulzů 1600 Hz, délka impulzu 200 µs

BLUETOOTH
Bezdrátová klávesnice
2402 - 2480 MHz
Po stlačení klávesy se vyšle signál. Frekvence impulzů 1600 Hz, délka impulzu 200 µs

BLUETOOTH
Bezdrátová myš
2402 - 2480 MHz
Pohnutím myši se vyšle signál. Frekvence impulzů 120 Hz, délka impulzu 250 µs

BLUETOOTH LOW ENERGY
Smart náramek, hodinky
2402 - 2480 MHz
Náramek nepřetržitě vysílá impulzy. Do pásma se vejde 40 kanálů, šířka kanálu 2 MHz. Frekvence impulzů 5 Hz, délka impulzu 200 µs

HRAČKY A RC MODELY
27.145 MHz
Jednosměrná komunikace z dálkového ovládače k modelu. Povely jsou kódované PPM modulací, šířka kanálu 12 kHz. Frekvence impulzů 1 kHz, délka impulzu 0.5 - 1.5 ms

DÁLKOVÝ ZÁMEK VOZIDLA
314.3 MHz
Jednosměrná komunikace z dálkového ovladače (klíčenky) k vozidlu. Povely jsou kódované PPM modulací, šířka kanálu 12 kHz. Frekvence impulzů 600 Hz, délka impulzu 0.75 - 1.5 ms

ISM 433
433.92 MHz
Domácí meteorologické stanice, měřiče tlaku v pneumatikách a jiné systémy komunikují pomocí PPM modulace. Signál je vyslaný v pravidelných intervalech. Šířka kanálu 12 kHz, frekvence impulzů 450 - 600 Hz, délka impulzu 160 - 960 µs

ISM 868
868 - 870 MHz
"Inteligentní" měřiče spotřeby s rádiovým přenosem údajů komunikují v různých časových intervalech (sekundy až dny). Šířka kanálu 12 - 100 kHz, frekvence impulzů 1200 Hz, délka impulzu 270 - 4150 µs

MIKROVLNNÝ DETEKTOR POHYBU
Svítidlo s automatickým rozsvěcováním
5800 - 5830 MHz
Svítidlo produkuje impulzy s postupně klesající nebo rostoucí frekvencí. Šířka kanálu 100 kHz, frekvence impulzů 50 Hz, délka impulzu 2.45 ms

Jiné zdroje
ZDROJ FREKVENČNÍ PÁSMO PRŮBĚH SIGNÁLU SPEKTRÁLNÍ GRAF ZVUK

MIKROVLNNÝ "SMOG"
Nákupní centrum
Smog v uzavřené budově s množstvím klientů (mobilů a tabletů v kapsách a kabelkách), interní Wi-Fi síťí, DECT telefóny v obchodech a základnovými stanicemi (BTS mikrobuňky) v podhledech


Zpět nahoru