Vysíláme rádi - přidejte se!


Pro nadšence... první kroky, jak začít!

CB pásmo


"BEJVÁŠ NA SÍBU?"

"Jo, na našem ranním brněnském kolečku na 4.kanále, a jinak se můžeme domluvit, na kolikátce a v kolik... Nebo chceš na PMR?"

- Takto by mohl začít nejeden rozhovor, nejen v Brně a okolí.
Na CB kanálech se totiž hojně setkávají nadšenci po celé ČR,
a nejsou jen důchodového věku, přibývá i mladých nadšenců!
Kde a kdy poslouchat skupinky nadšenců na CB 27 MHz > Kolečka

Historie CB

CB pásmo (síbíčko) poslouchalo v devadesátých letech tisíce nadšenců a mnozí krom poslechu i komunikovali, vysílali. Podle Luboše Kobry bývaly na síbu v Brně i zajímavé burzy, kdo potřeboval něco prodat a nebo něco sháněl, tak to prostě vyhlásil, hodně lidí bývalo na poslechu a vzápětí se někdo ozval, že má zájem, nebo že uvedenou věc by mohl dotyčnému prodat. Potom přicházel velký úpadek, aktivních síbíčkářů rapidně ubývalo, ale v roce 2020 se zase pomalu počty celorepublikově navyšují a dnes už zase začíná být zajímavé, mít puštěný sken a poslouchat, protože občas se zachytí i rozhovory na zajímavá témata, například sdílení zkušeností, kde se co odehrává, jestli to stojí za to, za jaké ceny, čím je lepší přestříkat auto, nebo poblíž dálnice různé informace, kde to zase stojí... Lidi si prostě sdělují různé aktuální informace a osobní zkušenosti a názory.
Proto jsem také udělal tento web, aby nalákal další správné nadšence nejen na poslech zajímavých kanálů, informací, ale i k vysílání a sdílení.
Více historie a fotky starých staniček: radiosvet.wz.cz

Co je to CB?

CB (anglicky Citizen Band) je zkratka označující rádiové občanské pásmo pro širokou veřejnost, bez nutnosti jakékoliv registrace a placení provozních poplatků s povoleným výkonem do 4 W. Ruční vysílačky naštěstí nejsou pro CB pásmo tak levné jako PMR vysílačky, a tak nebývají tak dostupné ani dětem, takže nedochází k nežádoucímu rušení, křiku, žvatlání a jiným nešvarům, známým na PMR pásmu.

Ukázka "ruček" pro veřejné - občanské CB pásmo:

CB vysíláme rádi! CB vysíláme rádi! CB vysíláme rádi! CB vysíláme rádi! CB vysíláme rádi! CB vysíláme rádi!

Na jakém pásmu to "lítá"?

Občanské radiostanice využívají kmitočtové pásmo krátkých vln 27 MHz (11 metrů). Při CB provozu je možné u nás využívat 80 kanálů (40 v AM režimu a 40 v FM režimu), které jsou přístupné široké veřejnosti bez omezení a tedy i bez jakýchkoliv priorit. Stanice nepodléhají ohlašovací povinnosti a její uživatelé jsou pouze povinni dodržovat ustanovení tvz. všeobecné oprávnění Českého telekomunikačního úřadu o používání CB stanic. Každý nový uživatel by si měl tyto předpisy tedy přečíst.

Přehled CB kanálů a které používat:

Využívá se běžněji FM varianta 40 kanálů. Při zapnutí vysílačky, která je pro CB pásmo určena, tedy nastavíme FM modulaci a nastavíme kanál, na kterém chceme poslouchat, hovořit, nebo zapneme skener ke sledování oněch 40 kanálů. Kdo vlastní lepší vysílačku s více funkcemi, může ještě poslouchat tzv. "béčko" nebo SSB (postranní modulaci kmitočtu), na které komunikují ti, co chtějí být trochu více skryti a ne na poslech každému, kdo si pořídí základní CB vysílačku ruční. To nebývá k dispozici na ručkách, ale na stolních (automobilových) stanicích.

Obecně je zvykem:

1. kanál - je doporučen jako svolávací (zde je velká část stanic trvale na příjmu a po navázání očekávaného spojení pak účastníci dohodou přecházejí na jiný volný kanál, aby nerušili ostatní.)

9. kanál - je předurčen pro nouzová volání a využívá se pouze pro informace zvláštní důležitosti, jako například v případě dopravní nehody, ohlášení požáru atd. Toto pravidlo platí v celé Evropě. Respektujte tedy využití 9. kanálu a nepoužívejte ho pro běžné spojení!

10. kanál - je v ČR hojně využíván jako národní komunikační kanál pro všechny řidiče včetně kamionové dopravy. V každých větších městech často funguje tzv. navigační info kanál za přispění ochotných dobrovolníků pobývajících často u vysílačky. Jde o tak zvané dopravní infokanály. V dopravní nouzi můžete na desítce získat vždy drahocenné informace!

18. a 23. kanál - je vyhrazen pro provoz dálkově ovládaných záznamníků (opakovačů). V běžném provozu by jste to měli respektovat a pokud někdo zrovna přes opakovač komunikuje zvolte pro váš běžný rozhovor jiný volný kanál.

19. kanál - je obecně využíván jako mezinárodní kanál pro řidiče kamiónů (u nás se ovšem vžil spíše kanál č. 10!)

24. a 25. kanál - zde je povolen pouze provoz digitálních dat (třída vysílání F2D, F3D - tvz. Packet Radio). Běžné hovory by zde neměly vůbec probíhat! Podrobnější údaje o doporučených frekvencích a kanálech můžete nalézt opět ve všeobecném oprávnění.

Dosah - kam se až dovoláme:

Dosah je značně ovlivňován mnoha faktory - místem, vzájemnou polohou radiostanic, účinností a typem antén, výkonem radiostanice a stavem ionosféry a vnějším rušením.

Ideální podmínky jsou na kopcích, v otevřené krajině na rovině, přes vodní plochy a na venkově. Střední podmínky jsou v krajině mírně kopcovité a v místech s řídkou zástavbou. Špatné podmínky jsou v průmyslových oblastech, ve velkých městech a v kopcovitém terénu, je-li stanice umístěna v údolí. Dalším důležitým faktorem ovlivňující kvalitu místního spojení je stav ionosféry, která ovlivňuje odraz radiových vln do větších dálek a tím i rušení vzdálenými stanicemi z celé Evropy. Nejhorší negativní vlivy ionosféry pro místní spojení se projevují v letních měsících a denních hodinách a naopak nejlepší podmínky pro spojení na větší vzdálenosti po naší republice můžeme dosáhnout v nočních hodinách a na podzim nebo v zimě...

Orientačně lze říci, že se maximální dosah základnové radiostanice s velkou anténou proti obdobné základnové protistanici pohybuje v dobrých podmínkách od 30 do 100km. V ideálních podmínkách (portejbl) z kopce na kopec to může být 100 až 300km! Ojediněle i více. To vše lze dosáhnout základním (veřejnosti povoleným) výkonem 4 W. Ve špatných podmínkách se naopak spojení pohybuje ze základny na základnu jen od 10km do 30km! Každý má kolem sebe jedinečné podmínky pro vysílání a dopředu je nutné počítat s tím, že dosah nebude stejně rovnoměrný do všech světových stran. To vše lze vyzkoušet a porovnat pouze praxí.

Ukázka "staniček" pro CB, určených do automobilu, nebo i domů, se zapojením přes zdroj:

CB vysíláme rádi! CB vysíláme rádi!

Výběr své volačky (volacího znaku)

Každý nový uživatel CB stanice by si měl zvolit svoji "volačku", neboli volací znak. Jde o to aby ostatní uživatelé při navazování komunikace věděli, s kým spojení navázali. Volačka se obvykle skládá z křestního jména a místa odkud obvykle vysíláme. Např. volačka Ferda Mravenec nám na první poslech neřekne, že se jedná o majitele CB z Liberce a musíme se znova dotazovat na město odkud vysílá ( na tvz. QTH - viz. Q-kódy). Dobrým výběrem je tedy například volačka Ferda Liberec. Pokud víme, že v našem městě již taková volačka existuje vkládáme za jméno číslovku (Ferda 2, Ferda Dvojka Liberec...) a nebo zvolíme uplně jiné jméno a nemusí být přímo z kalendáře... (Žralok, Orel, Medvěd, Knedlík, Smrček atd. atd. i to muže být součást vaší volačky :-) Pokud si pořídíte síbíčko i do automobilu přidáváte do druhé části volačky dodatek "mobil" (např. Ferda Liberec mobil).
Když voláte z jiného místa než je vaše domácí (např. na kopci, u kamaráda atd) přidáváte do druhé části volačky slůvko "portejbl". Volačka pak může znít třeba
Kamil Líšeň "portejbl" Sněžka.

Navázání spojení - pravidla

Základním pravidlem je, že se před zahájením komunikace na daném kanále přesvědčíme, že nebudeme nikoho dalšího rušit a že je kanál volný. Používejte proto vždy tvz. Squlech, což je ovládací prvek šumové brány. Jedině poslechem stanice v šumu a položením otázky "Je na kanále volno?" zjistíme jednoznačně zdali je kanál volný. Nezapomínejme na to, že se může stát, že blízká stanice je na příjmu a má spojení se stanicí vzdálenou, kterou Vy neslyšíte. Nevhodné přerušení dálkového spojení je pro ostatní velmi nepříjemné. Pokud je na kanále hovor, počkejte až dohovoří. Pokud máte chuť se do hovoru zapojit, nebo pokud nutně musíte hovor přerušit, počkáte až jeden z účastníků skončí a v pauze vstupte do hovoru slovem " B R E J K " (původ opět z angličtiny "Break"). Tak je nutno činit do té doby, než vás jedna ze stanic vyzve slovy
" P O J Ď    B R E J K U ".

Pokud potřebujete rychle požádat o pomoc, zavolání záchranky někde v terénu, použijete slovo
B R E J K - B R E J K takto dvakrát - třikrát, a dotyční, pokud vás "berou" - slyší, tak by měli okamžitě pustit ke slovu a vyslechnout, co potřebujete důležitého sdělit. Poté můžeme začít hovořit a po představení volačkou pokračujete tím co máte na srdci... Pokud na síbíčku začínáte a máte ostych před zahájením rozhovoru s ostatními účastníky, hoďte ostych za hlavu, protože většinou si s vámi každý síbíčkář rád pohovoří, dá vám reportík (údaj o tom jak vás slyší) nebo poradí s nějakou další technickou otázkou (atd.) "Brejci" jsou všeobecně vítáni pro oživení hovoru na kanále. Pouze je vhodné si určit určitou hranici slušnosti, kdy je vhodné do hovoru vstoupit a kdy je vhodné chvilku počkat...

Pokud budete na kanále úplně sami a chtěli byste zkusit navázat spojení s někým dalším, můžete zkusit zavolat "všeobecnou výzvu na kanále" Na tuto výzvu reagují většinou všichni momentální posluchači, kteří otázkou "kdo dával výzvu?" s vámi rádi začnou komunikovat. Témata povídání přes CB bývají rozličná a závisí na momentálním obsazení síbíčkářů na jednom kanále. Můžete být tak běžně svědky i účastníky technických debat o opravách radiostanic, výrob antén, o politické situaci, o zážitcích z mládí přes povídání vtipů až po líčení receptu na dobrý gulášek. :-)

Síbíčko vás může sblížit s ostatními a může se stát přímo i vaším koníčkem. A hlavně můžete přes CB nalézt mnoho nových informací, známých a kamarádů, což je na tom to nejhezčí.

CB vysíláme rádi! CB vysíláme rádi! CB vysíláme rádi! CB vysíláme rádi!

Report (RS)

Při většině spojení po vás bude chtít protistanice informaci o tom jak jí slyšíte, jde o tzv. REPORT, který je udáván dvěma veličinami, čitelností (R) a sílou signálu (S), pokud vlastníme stanici s měřičem síly signálu. Původ zkratky RS příp. RST pochází z angličtiny a je shodně používán licencovanými radioamatéry po celém světě.
R = Readability , S = Strength a T = Tone
Česky: R = čitelnost, S = síla signálu a T = kvalita morse tónu /pouze u telegrafie.
Je zvykem nejdříve sdělovat čitelnost, následně sílu signálu (např: 59). Pro názornost přikládám jak by mohlo dané hlášení znít:

...slyším tě pětkou a signálem za devět
...beru tě pětkou devítkou (nebo pět devět, nebo padesát devět)
...jseš u mě čtyřkovou čitelností a devítkovým signálem

Čitelnost - jak slyšíme protistanici určujeme subjektivním dojmem, podle níže uvedeného seznamu.

"čitelnost" od 1 do 5, je definována takto:

5 - dokonale čitelné 4 - čitelné 3 - obtížně čitelné 2 - pouze občas čitelné 1 - nečitelné S = (signál), nebo-li sílu signálu udáváme čísly, která odečteme na stanici z tzv. S-metru, pokud jsme jím samozřejmě vybaveni. Ten ukazuje číselné hodnoty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 9+10, +20, +30 dB.
Výsledný report tedy vypadá např. "Jseš tady za 48". Znamená to tedy čitelnost=4 a signál=8.

Konkrétně přesně >> TABULKY

Rozdělení CB radiostanic:

Základní dělení je na stanice základnové, vozidlové a ruční, dle jejich předurčení. Opět se zde používá hantýrka kdy ruční stanice je všeobecně "ručka", vozidlová - "mobil", "mobilka". Přičemž velmi často se používá mobilka doma, připojena přes "zdroj" do zásuvky. Zdroj transformuje napětí 230 V ze zásuvky na potřebných 13,8 V, které je k dispozici v autech, a tak lze mobilku provozovat doma, stačí už jen připojit anténu, která bude umístěna venku, na střeše nebo před oknem, ale to už je zase samostatná kapitola.

Ukázka "radioamatérské lepší staničky" pro CB pásmo:

CB vysíláme rádi!

Lepší stanice pro CB s možností nastavení pásem a modulace - vysvětlení:
Jednodušší staničky do auta poslouchají pouze základní D pásmo pro zcela veřejné použití a vysílání. Poslouchat však lze aktivitu i na jiných pásmech (A-F).
Běžně se užívá pro všeobecné povolené použití FM modulace. Případně AM.
Poslouchat však lze i na SSB pásmech (USB a LSB, což jsou postranní pásma
nosného signálu), kde se baví zase jiní lidé "skrytěji", protože je běžný uživatel s obyčejným CB přijímačem nemůže slyšet. A kdo ovládá morseovku, využívá modulaci typu CW, která je pro ideální přenos morseovky i ve velmi zarušených místech a lokalitách určena.

Všeobecné oprávnění

Pokyny a pravidla platná pro CB od 15.8.2023 včetně provozu Hotspotů: Český Telekomunikační Úřad
- Dle nových pravidel lze pro Hotspoty využívat pouze kanály č.: 60,66,68,69,71,78.
To znamená přeparkování 60 hotspotů v republice a mírný blázinec a zmatek počátkem srpna 2023 :))
CB pásmo - přehled frekvencí 80 kanálů v ČR:

CB frekvence 80 kanálů

CB pásmo - přehled frekvencí ve světě:

K DX (dálkovým spojům) na CB jsou v ČR legální pouze kanály 1-80 (26,565 - 27,405 MHz)

11 metr je často používán freebandery nebo operátory CB používajícími kmitočty „volného pásma“ od 25 MHz do 26 MHz a CB kanál 1 (26,965 MHz) a CB kanál 40 (27,405 MHz) a spodní okraj 10 m amatérského pásma (28 000 MHz).
Běžné frekvence volného pásma zahrnují:

FREKVENCE A PÁSMA VE VOLNÉM PÁSMU 11 m

25,615 MHz - 26,055 MHz - pásmo A - často používané taxíky a přepravními společnostmi (režim AM v Americe, AM nebo FM jinde)

26,065 MHz - 26,505 MHz - pásmo B - často používané taxíky, přepravními společnostmi a loveckými kluby

26.225 MHz USB - Latinskoamerická SSB aktivita

26,285 MHz USB - 26 MHz mezinárodní volací frekvence (běžně používaná v Evropě)

26,305 MHz - latinskoamerická (a americká) AM aktivita

26,500 MHz LSB - Karibská a latinskoamerická volací / pracovní frekvence

26,500 MHz USB - Karibská a latinskoamerická volací / pracovní frekvence

26,515 MHz - 26,955 MHz - pásmo C - „ nízkopásmové “ nebo „snižující“ nejrůznější uživatelé, AM v Americe, směs AM a FM jinde

26,515 MHz - aktivní v jižním USA

26,555 MHz LSB - velmi aktivní v Mexiku a Střední / Jižní Americe (a v Karibiku)

26,565 MHz - 26,955 MHz - německé kanály CB 41–80 , pouze režim FM, v Evropě velmi používané

26,565 MHz FM - německý volací kanál FM CB DX (kanál 41)

26,575 MHz FM - německý volací kanál FM CB DX (kanál 42)

26,585 MHz AM - mexický kanál truckeru, často velmi zaneprázdněný

26,605 MHz AM - alternativní k 26,585 MHz (viz také 26,575 MHz, 26,595 MHz)

26,705 MHz AM - Portoriko, Florida a další karibské AM stanice, často velmi silné

26,715 MHz AM - alternativní k 26,705 MHz

26,725 MHz AM - střídavě na 26,705 MHz a 26,715 MHz

26,735 MHz AM - CB kanál 19 „dolů jedno pásmo“ - zde se často slyší truckeři (viz také 27,635 MHz)

26,740 MHz LSB - evropský paket a frekvence PSK31

26,755 MHz AM - často aktivní v jižních USA + každých 10 kHz až 26,955 MHz

26,775 MHz AM - často aktivní v jižních USA (kanál 22 dolů jedno pásmo - 27,225 MHz - 0,450 MHz)

26,810 MHz LSB - evropský paket a frekvence PSK31

26,815 MHz AM - CB kanál 26 o jedno pásmo (aktivní během otevření pásma)

26,820 MHz LSB - evropský paket a frekvence PSK31

26,830 MHz LSB - evropský paket a frekvence PSK31

26,835 MHz AM - CB kanál 28 o jedno pásmo (podobné 26,815 MHz, 26 905 MHz, 26,915 MHz atd.)

26,840 MHz LSB - evropský paket a frekvence PSK31

26,885 MHz AM - alternativní k 26,915 MHz, ostatní

26.905 MHz AM - alternativa k 26,915 MHz, další, mexická dispečerka taxikářů se také přihlásila k této frekvenci

26,915 MHz AM - Velké rozhlasové stanice USA „915“ kanál 36 o jedno pásmo, kanál AM DX

26,965 MHz - 27 405 MHz - pásmo D - legální pásmo CB - pásmo „střední pásmo“, „pásmo FCC“ nebo „CEPT“

27.025 MHz AM - kanál CB 6 - Superbowl - velká rádia, hodně energie , často v řádu desítek kilowattů

27.085 MHz AM - CB kanál 11 - AM DX volající kanál - původní volající kanál z 23 kanálových dnů CB

27,125 MHz AM - CB kanál 14 - často používaný jako místní AM AM kanál, také používaný pro AM CB v Evropě a Velké Británii

27.135 MHz AM - ruský kanál Trucker (viz také 27.135 MHz FM, 27.180 MHz)

27,165 MHz AM - CB kanál 17 - často používaný jako alternativní kanál k 27,185 / kanál 19 pro kamiony

27.185 MHz AM - CB kanál 19 - truckerský kanál, silniční kanál, mezistátní dálnice, pravděpodobně nejlepší místo k vyzkoušení jako první

27,215 MHz AM - CB kanál 21 - často používaný jako alternativní kanál k 27,185 / kanál 19 pro truckery

27.235 MHz FM - evropský paket PSK31 kanál - kanál 24

27.235 MHz USB - švédské a nordické SSB volající do Švédska

27.235 MHz USB - Evropské digitální režimy Kanál datových režimů ROS

27.245 MHz FM - evropský paket PSK31

27.245 MHz USB - Evropské digitální režimy Kanál datových režimů ROS

27,265 MHz AM - CB kanál 26 - AM DX volající kanál, viz také: 27,025 AM, 27,085 AM, 27,285 AM

27.275 MHz USB - UK SSB volající do Anglie střední pásmo SSB frekvence ch. 27

27,285 MHz AM - CB kanál 28 - AM DX volající kanál, viz také: 27,025 MHz atd

27,285 MHz rozhraní USB - Finsko SSB

27,315 MHz AM - CB kanál 31 - AM DX volající kanál (sekundární)

27.315 MHz FM - evropský volací kanál FM

27,355 MHz LSB - CB kanál 35 - volající kanál SSB DX Austrálie a Oceánie

27,385 MHz LSB - CB kanál 38 - volací kanál SSB DX, režim LSB - severoamerický kanál SSB (viz také: 27,375 LSB, 27,395 LSB)

27,405 MHz - 27,855 MHz - pásmo E - „vysoké pásmo“ nebo „svršek“, směs SSB, AM a FM

27,415 MHz LSB - americké volací / pracovní frekvence (kanály +5 kHz, 27,420 MHz, 27,425 MHz, 27,430 MHz atd., Obvykle v režimu LSB)

27.455 MHz USB - latinskoamerická volací frekvence (viz také 26.555 MHz LSB) - španělský jazyk

27,465 MHz AM - italský vysokovýkonný kanál - kanál 45 - podobný 27.025 MHz nebo 26,705 / 26,715 MHz v Americe

27,500 MHz LSB - Karibská a latinskoamerická volací / pracovní frekvence (viz také: 26,225 MHz USB, 26,555 MHz LSB)

27.500 MHz USB - Karibská a latinskoamerická volací / pracovní frekvence

27,500 MHz AM nebo CW - neoficiální 11 metrů majáková frekvence

27,515 MHz LSB - Jamajka a Karibik volající / DX frekvence "Knight Patrol"

27,555 MHz USB - mezinárodní 11metrová DX volací frekvence

27.580 MHz USB - Knight Patrol klubová frekvence (viz také: 27.515 LSB)

27,60125 MHz - 27,99125 MHz - UK FM 27/81 CB (pouze Velká Británie) také kanály CADS / WPAS LW01-LW40 UK, Irsko (režimy AM / FM, církevní vysílání) přímé kanálové kroky 10 kHz

27.605 MHz - 27.995 MHz - Kanály CADS / WPAS UW01-UW40 UK, Irsko a jinde přímé kanálové kroky 10 kHz

27,635 MHz USB - digitální režimy zde nalezené v Evropě (ROS, PSK31)

27,635 MHz AM - CB kanál 19 „nahoru jedno pásmo“ - často zde slyší truckeři (viz také 26,735 MHz, 28,085 MHz, 25,635 MHz, 26,285 MHz)

27,665 MHz USB - Běžné frekvence ve španělském jazyce + 5 kHz USB / LSB na 27,705 MHz nebo vyšší

27.700 MHz USB - mezinárodní 11 metrů SSTV frekvence

27,735 MHz USB - mezinárodní 11metrová frekvence SSTV (alternativní, také digitální SSTV)

27,765 MHz FM - „Deutsche Welle“, německy mluvící stanice mimo pásmo bez pásma

27,765 MHz USB - freebandery SSB „Deutsche Welle“

27,775 MHz AM - někdy jsou AM signály vysílány na této frekvenci a vyšší během otevření pásma, často dispečerů taxi atd.

27,855 MHz - 28,305 MHz - pásmo F - až 27,995 MHz (kanál 11A) oblíbené u taxikářů a truckerů, i když jsou truckeři často slyšet nad 28.000 MHz, důrazně se doporučuje, aby freebanders zůstali pod 28 MHz

Anglicky a s mnoha zajímavými odkazy je to zde: hfunderground.com

Na běžné ručce vysílačce CB většinu zde uváděných frekvencí vůbec neuslyšíte, (ona je i zcela omezena pouze na ty české kanály) a budete rádi, když zachytíte někoho na těch nejběžnějších kanálech našich.
Ale na kvalitnější stolní větší stanici s odrušovacími filtry a skvělou velkou anténou už můžete určitě zaslechnout i na těchto jiných uvedených frekvencích, hlavně když jsou na to občas mnohonásobně lepší meteorologické podmínky k lepší odrazivosti i velmi vzdálených signálů o určité atmosferické vrstvy...

Trochu reality - častá rušení...

Na CB pásmu narůstá problém s průmyslovým rušením od WIFI, nabíječek, PC, LED žárovek a všeho dalšího v nejbližším okolí, tj od sousedů. Nekvalitní elektronika, žárovky úsporné, zdroje spínané i jiné, venkovní jednotky, to vše se hodně projevuje v pásmech i kolem 200 MHz, a samozřejmě i níže, hodně kolem 27 MHz právě na CB pásmech. Někdo říká, že CB je odpadové pásmo a má smysl jen při nějakém závodu nebo jiné aktivitě, ale je potřeba mít lepší QTH (vysílací místo výše položené - kopec). Určitým řešením pak je CB, které umí SSB (využívá okraje signálu).
Já ale reálně slyším každý týden naše pravidelná ranní 3 Kolečka, tedy vysílání ve třech dnech ráno, a ikdyž je pravda, že sem tam je někoho špatně slyšet pro různá rušení, celkově se to poslouchat a používat většinou skutečně dá...
Někteří vzpomínají, jak to bylo úžasné v 90. letech, kolik lidí bylo všude na kanálech, že třeba v Plzni byly i pravidelné srazy každý měsíc a stovky lidí v éteru, časté expedice na kopce, vylepšování antén, kabelů... Běžně se dělalo na 2 W spojení z Plzně do Hradce Králové, 100 km běžně spojení z domácího QTH, a dnes bývá problém i 30 km kvůli četnému rušení...
Možná je ale právě čas to vše oživit, i proto jsem udělal tento web! :)


Zpět nahoru
Na další kapitolu: Kolečka - pravidelná vysílání