Vysíláme rádi - přidejte se!


Pro nadšence... první kroky, jak začít!

Digitální systémy DMR, GDR, satelitní a další

Digitální systémy opravdu jenom zmíníme lehce pro určitý přehled, nebo jen náhled, protože to by měl být až další level, až několikátá třída nebo spíše určitá specializace, která je mimo původní radioamatérský vývoj a klasické vysílání.

DMR - Digital Mobile Radio - moderní digitální standard pro profesionální mobilní radiostanice od roku 2005. DMR standard je rozdělen do 3 úrovní Tiers I až Tiers III. V digitálním režimu potom DMR poskytuje celou řadu nových funkcí a možností.

Produkty DMR Tiers I jsou určeny k volnému bez licenčnímu použití v pásmu 446 MHz. Tato část standardu poskytuje řešení pro uživatelské aplikace s nízkým výkonem do 0.5W. Zatím nebylo na trh uvedeno žádné řešení podle Tiers I.

Úroveň DMR Tiers II pokrývá licencované konvenční systémy s mobilními a ručními radiostanicemi v pásmech od 66 do 960 MHz. Tiers II je zaměřeno na uživatele, kteří potřebují spektrální efektivitu, pokročilé hlasové funkce a intergrované IP datové služby v licencovaném pásmu s vysokým VF výkonem.DMR Tiers II specifikuje dva TDMA sloty v 12,5 kHz kanálu.

DMR Tiers III pokrývá trunkové řešení v licencovaných pásmech 66-960 MHz. Tiers III standard specifikuje stejně jako Tiers II dva TDMA sloty pro 12,5 kHz kanál. Tiers III podporuje hlasové služby a přenos krátkých textových zpráv podobně jako standard MPT-1327 se zabudovanými 128 znakovými stavovými zprávami a krýtkými zprávami s délkou dat do 288bitu v různých formátech.Také podporuje paketové datové služby v různých formátech včetně podpory pro IPv4 a IPv6.

DMR vysíláme rádi!

Hlavní výhody DMR: Lepší využití kanálu v jednom standardním 12,5 kHz kanálu mohou současně probíhat dva hovory. DMR Hytera tuto možnost nabízí i pro hovory s simplexním DMO režimu bez převaděče.

Digitální kvalita hovoru s širším pokrytím. Pokrytí (dosah) DMR je přibližně stejné jako u analogových radiových sítí, ale DMR poskytuje v celém dosahu sítě digitální kvalitu hovoru bez šumů známých z analogových radiostanic.

Zpětná kompatibilita s analogovými radiovými sítěmi. DMR radiostanicí mohou pracovat jak v digitálním tak analogovém režimu. DMR Hytera podporují i běžné analogové selektivní standardy Select V a HDC1200.

- Nižší cena infrastruktury při srovatelné kapacitě radiové sítě
- Vysoká úroveň zabezpečení . DMR Hytera podporují standardně až 256 bitové šifrování
- GPS sledování polohy radiostanic. DMR Hytera umožňují přenášet informace o poloze jednotlivých radiostanice a zobrazovat je dispečerském systému SafeSyt.
- Možnost propojení aktuálně až 22 převaděčů, které umožňuje pokrytí rozsáhlého území. Pro uživatele se systém chová jako jedna radiová síť.
- O 40 % delší výdrž ručních radiostanic při provozu z akumulátoru díky využití TDMA.
- Přenos textových zpráv a integrované datové funkce.
- Nadstandardní funkce selektivního a nouzového volání.

DMR vysíláme rádi!

Více informací - třeba zde: www.hyt.cz

Digitální technologie pro profesionální radiové sítě DMR a TETRA nabízí vynikající možnosti v oblasti skupinové komunikace, dispečerského řízení, zabezpečení hovorů, řízení priorit a přenosu menších objemů dat. 4G LTE širokopásmové sítě jsou vynikající pro přenos velkých objemů dat. Pro profesionální uživatele je důležité obojí skupinovou hlasovou komunikaci ve špičkové kvalitě je třeba zajistit v každém případě. Moderní technologie umožňují přenos videa ve vysoké kvalitě a reálném čase, přenos fotografií a přístup do databázových systémů s velkými objemy dat a profesionální uživatelé mají rovněž zájem tyto informace využívat a sdílet.
Více info: wikipedia
Přehled funkcí DMR: převaděče.cz
Sítě MATRA a TETRAPOL: wikipediaDigitální TRUNKOVÉ sítě

Popis: kmitočty.czDigitální systémy D-STAR, FUSION, MARC, SPORA, VDL, ACARS, atd.

Popis: kmitočty.cz


DMR vysíláme rádi!

Komunikační systém GDR: (Global Digital Radio)

Umožňuje provozovat radiovou síť v systému WiFi, GSM, 3G, 4G, LTE. Dosah radiostanic GDR je srovnatelný s mobilním telefonem.

Radiostanice v systému GDR fungují prakticky stejným způsobem jako klasické analogové nebo DMR radiostanice. Jedním stiskem vysílacího tlačítka (PTT) lze komunikovat se všemi účastníky sítě najednou, nebo jen se skupinou, nebo pouze s jednotlivcem. Pro přenos hlasu a dalších informací využívají globální sítě různých poskytovatelů služeb v oblasti WiFi, nebo GSM sítí.

Global Digital Radio systém využívá ke komunikaci sítě poskytovatelů internetu. Jedná se o vysoce flexibilní, spolehlivou a bezpečnou radiovou komunikaci. Pokrytí 3G nebo 4G signálem v síti mobilních operátorů je na území ČR 98%. Obdobný údaj je uváděn i pro celou Evropskou unii. Náklady na vybudování a provoz této radiové sítě s neomezeným dosahem jsou podstatně nižší než náklady spojené s vybudováním a provozem klasické sítě radiostanic s lokálním dosahem. Velkou výhodou je i čistá, ničím nerušená komunikace napříč celou ČR. Systém GDR posouvá nejen hranice dosahu komunikace, ale i možnosti využívání radiového spojení s použitím špičkové technologie.

DMR vysíláme rádi! DMR vysíláme rádi!

GPS lokalizace: U moderních radiostanic lze online sledovat jejich polohu na mapovém podkladu Google maps, bez nutnosti omezení hlasové komunikace v síti.

Zello aplikace: - nejznámější, free - volně šiřitelná aplikace pro nekomerční použití. Tuto aplikaci si můžete zdarma stáhnout na ObchodPlay nebo AppStore a používat jako platformu na bázi radiové komunikace. Tato aplikace je vhodná pro menší skupiny s hobby využitím (obdoba radiostanic PMR).

WF4 Fleet: nebo VISLA Site: Kompletní aplikace GDR pro profesionální použití. Jedná se o ucelený systém pro radiostanice, server a dispečerské pracoviště. Provozovatel má plnou kontrolu nad svojí rádiovou sítí, kterou může nastavit podle svých požadavků.
Dispečerské pracoviště funguje na systému Windows a umožňuje komunikovat a na mapovém podkladu sledovat pohyb všech radiostanic s maximálním zpožděním 10 sekund. Dosah radiostanic včetně GPS je dle datového tarifu, minimálně na celém území ČR.DMR vysíláme rádi!

Satelitní komunikace

SATELLITE PTT
(Push-To-Talk) je obousměrný radiový systém, který používá satelitní síť Iridium ®. Lze jej použít jako komunikační nástroj v odlehlých, izolovaných oblastech, kde nejsou žádné mobilní telefony ani infrastruktura pozemní sítě. I když je pozemní síťová infrastruktura znehodnocena lidskými nebo přírodními katastrofami, SATELLITE PTT může poskytovat stabilní spojení v radiové síti.

Komunikace typu One-to-Many. Na rozdíl od satelitních telefonů mohou uživatelé IC-SAT100 okamžitě začít mluvit se všemi rádii ve stejné diskusní skupině, a to pouhým stiskem tlačítka vysílání (PTT).

Celosvětová globální komunikace. Iridium ® satelit síť pokrývá celou zemi, včetně obou pólů, a může poskytnout širokou oblast globální komunikace kdekoliv na světě *. * V závislosti na zemi nebo oblasti může být přenášení a používání IC-SAT100 zakázáno.

Komunikace s nízkou latencí v reálném čase. Používání 66 satelitů na nízké oběžné dráze (LEO) Iridium ®, IC-SAT100 zajišťuje nízkou latenci komunikace, širší a spolehlivé pokrytí sítě, ve srovnání s Geosynchronous rovníková oběžnice (GEO) satelitů.

Vestavěné nouzové tlačítko u těchto stanic je dalším bonusem. Oranžové tlačítko na horním panelu těchto stanic lze použít pro nouzové situace a zachránit životy. Nouzové volání můžete předat naprogramovaným uživatelům podržením klávesy.

Přehled těchto systémů - třeba zde: www.shop3000.cz

DMR vysíláme rádi!

Další odkazy na jiné weby:

Digi módy na Androidu
Digi mód - další nápovědy a stahování
Digi protokol FT4
Digi protokol FT8
Více o tom... ale bez úvodu, není to pro začátečníky.


Zpět nahoru
Na další kapitolu: SDR - softwarově definované rádio